ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทย...

เนื้อหาข่าว(TH)เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกรสังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ - ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 91336 อัตราเงินเดือน 21,000 บาท - ระดับปริญญ...

ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศิราพรรณ แซ่อุ่ย