​​

​กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2958

E-Mail : Buulegal@buu.ac.th​